BLACKAT RECORDS

FORT AMAYA

FORTAMAYA

Genre : Nu Metalcore Low tuned

Line up : Vox : Ball Guitar : Rach Guitar : Benz Bass : Vorz Drum : Tobey

#fortamaya #blackatrecords #numetalcore #lowtuned

วงดนตรี Metal จากจังหวัด ชลบุรี ก่อตั้งจากราช (มือกีต้าร์) และบอล (นักร้อง) 2 สมาชิกที่เคยร่วมทำวงกันมาก่อนหน้านี้ และได้รวบรวมสมาชิกเพิ่ม อั้น (มือกลอง) หวอ (มือเบส) และเบนซ์ (มือกีต้าร์) วงได้ก่อนตั้งขึ้นในปี 2018 และได้เริ่มออกโชว์ตั้งแต่ต้นปี 2019 ในภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคใต้ ทางวงได้มีการปล่อยเพลง Anchor ออกมาในช่วงปลายปี 2019 และ The plague ในปี 2020 และ CD Album Systemfailure 2084 ในปี 2021

Fort Amaya is a Thai metal core band formed in Chonburi, Thailand, in 2018. It consisted of 5 members: Ball (Vocalist), Rach (Guitarlist), Benz(Guitarlist), Vorz (Bassist) and Tobey (Drummer). They are signed to Blackat Records (Thailand) in 2018. The band released their debut song “Anchor” in 2019 following by “The Plague” in 2020 and their first Ep album “Systemfailure 2084” in 2021
In this Ep They Arrange Recording mixing by their own band and mastering by Lance prenc

In this Ep album, we produced almost every process ourselves including recording and mixing. Many thanks to Lance Prene who help us out for the mastering process.

Systemfailure 2084
Systemfailure 2084 เป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมที่เอาหนังสือเรื่อง 1984 มาต่อยอด บวกกับสถานการณ์ปัญหาสังคม การเมือง ที่ไร้ทางออก ของประเทศเราในขณะนี้ เหมือนเป็นการบอกว่า ถ้าสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปอย่างนี้ อนาคตจะเป็นยังไง จึงได้ตั้งชื่อว่า Systemfailure และใช้ปี 2084 เพื่อบ่งบอกว่าเรากำลังพูดถึงอนาคต และเป็นการให้เกียรติหนังสือ 1984 เนื้อหาโดยรวมเป็นการเล่าผ่านมุมมองของระบบ ว่ามันปฏิบัติต่อเราอย่างไร และ ผู้คนตอบโต้ไปอย่างไร

TWO MINUTES HATE
กิจกรรมหนึ่งจากหนังสือ 1984 ในทุกๆวันจะนำรูปภาพบุคคลที่เป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลมาทำการขึ้นจอและให้ประชาชนทุกคนแสดงความเกลียดชังด้วยการด่าทอเป็นเวลา 2 นาที เป็นการปลูกฝังความเกลียดชัง เพลงนี้มีความยาว 2 นาทีตามชื่อกิจกรรม

30000 – 1501
ในระบบการศึกษา มีวิชาหนึ่งที่ใช้บทเรียนในการเชิดชูใครบางคน และเนื้อหาบางส่วนมีไว้เพื่อทำลายชื่อเสียงฝั่งตรงข้าม เนื้อหาในบทเรียนเป็นเพียงการสร้างประวัตศาสตร์ปลอม เพื่อครอบงำความคิดของผู้คน และชื่อเพลงนี้คือรหัสวิชานั้น

NEOBKK
เพลงที่พูดถึงเมืองหลวงของประเทศเราในอนาคต เป็นการเล่าถึงความเป็นไปของประเทศที่ระบบจัดการล้มเหลว และกำลังล่มสลาย

Thralldom
ในมุมของชนชั้นปกครอง ไม่มีความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ ผู้อยู่ใต้การปกครองจึงเป็นแค่ทาส เพลงนี้พูดจากมุมมองอันดำมืดของชนชั้นปกครอง

Disease X
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เมื่อถูกคุกคามอย่างหนักและกำลังสูญพันธุ์ จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างรุนแรง เปรียบเสมือนผู้คนในประเทศที่กำลังโกรธและเกลียดชังจากการถูกกดขี่ เพลงสุดท้ายของอัลบั้มเปรียบเหมือนการเริ่มต้นต่อสู้ของผู้คน